Wallenroute – Retranchement.

Het omwalde dorpje Retranchement is een overblijfsel van een groter geheel van versterkingen dat bedoeld was om de oever van het Zwin te beschermen. In 1604 werd er door Prins …