Bij Lamme Goedzak op de trappers

In het welige land rond Damme ontmoeten heel uiteenlopende menselijke geneugten mekaar. Fietsen doorheen een vlak polderlandschap. Hoog op de dijken wandelen en naar gave landschappen kijken. Sfeer proeven in verstilde dorpskommen. Historische gebouwen aanschouwen. Een rijke fauna en flora ontdekken. Zelfs Bourgondisch tafelen of van een zonnig terras genieten.
Wij genieten van een mooie fietstocht in de wijde omgeving van Damme tot zelfs een stukje over de Nederlandse grens.

Wanneer je met uw rug naar het stadhuis staat, fietst je naar rechts de brug over de Damse vaart over en een steenworp verder kies je rechts het asfaltweggetje. Het voert je naar de Rombautswervedijk die dateert van rond het jaar 1100. Je rijd door het natuurreservaat Rombautswerve met aan je linkerzijde het lager gelegen land. Het Oudland dat hoofdzakelijk begroeid is met grassen. Rechts het Nieuwland dat merkelijk hoger ligt en dus ook beter geschikt is voor de akkerbouw.
Intussen ben je aan het Schipdonk- en Leopoldkanaal, de tweeling kanalen die sedert het midden van de 19e eeuw hun water naar de afwateringssluizen in Heist voeren. Hier klim je op de dijk en neem je rechts.
Je komt aan de schipdonkvaart- West die je naar de Damse Vaart brengt. Die steek je over, zwenkt naar links, steekt de tweelingkanalen over, buigt opnieuw naar links en gelijk naar rechts om net voorbij het restaurant De Sifon opnieuw de Damse Vaart over te steken. Hou eventjes de Damse Vaart aan je rechterkant en duik schuin links de autovrije Spegelsweg in. De aarde gemengd met grind knispert onder je fietsbanden. Links duikt tussen het houtgewas het kleine sfeervolle kasteel van Oostkerke op. Het is een omwald kasteel en bezit een paar torens en een ophaalbrug.
Even verder zie je links de maalvaardige windmolen van Oostkerke. Hij is van 1874 en is een beschermd monument.
Rechts bereik je het centrum van Oostkerke. De straatjes zijn smal, de meeste huizen hebben een rood dak en witte muren met een zwarte onderrand.

Met de kerk en de kerkhofmuur aan je linkerhand kies je rechts de Monnikenredestraat. Buiten de kleine dorpskom is het uitkijken naar het eerste asfaltweggetje links, de Krinkeldijk, ook al van rond 1100. Je bent nog maar pas op deze dijkweg of je schuift rakelings voorbij het oude Oosthof, een oude boerderij met voutekamer en in de witte muur een Mariakapelltje. Voorbij het Oosthof maakt de Krinkeldijk een halve cirkelomtrek of wiel. Rechts markeren populieren de Damse Vaart. Je blijft op de Krinkeldijk fietsen tot hij naar rechts in de Damse Vaart- Noord uitkomt. Hier fiets je naar links, langs het water, en dan opnieuw links, de Sint-Jacobstraat die je naar de dorpskom van Hoeke brengt.

Je fietst de Sint-Jacobstraat ten einde en nadien volg je de Oostkerkestraat en vervolgens de eerste rechts. Je bereikt de Natiënlaan, dat is de expresweg Antwerpen-Knokke en de Hoekse windmolen. Je steekt die drukke weg voorzichtig over en zwenkt naar links om na een halve kilometer de Roden-Ossestraat rechts in te slaan.
Je dwarst dan een recht kanaal met als merkwaardige naam de Linie van Cantelmo, genoemd naar de makers van die verdedigingslinie. Voor u duikt alweer een spitsloze kolostoren op, die van het oude Mude, nu Sint-Anna-ter-Muiden.
Je steekt de onzichtbare grens met Nederland over en vervolgens ook de ringweg rond Sluis. Met de kerk van Mude als baken, bereik je het sfeervolle marktpleintje.

Op het marktpleintje kies je rechts, net voorbij het raadhuis, de Jonkvrouw Geilstraat. Je draait mee naar rechts en dan bijna onmiddellijk links. Je hebt nu het asfalt van de Graafjansdijk onder de wielen. Aan de eerste splitsing, komt een schuine weg van rechts, een aardeweg en deze moet je in. Je buigt mee naar links. Aan de T-splitsing rij je de Weg Om Den Paspolder rechts op.
Je bereikt een asfaltweggetje, kiest er voor, rechts en komt aan een drukke weg. Aan de overzijde wenkt een fietspad in schelpengruis. Dit pad voert je helemaal rond Sluis.Na ongeveer 1 km wordt dit fietspad even onderbroken door een vrij drukke uitvalsweg. Daar volg je even naar rechts, steekt die drukke weg over en volg de pijl LF1a Noordzeeroute.
Terug een vrij drukke weg kruisen, rechts en onmiddellijk links het fietspad afdalen.
Na enkele pedaalslagen duikt er rechts een bruggetje met trap op. Beiden voeren je hoog op de wallen waar je een panoramische kijk hebt op Sluis met het Belfort en de korenwindmolen. Daar was woordenboekmaker Johan Hendrik van Daele dus hoofdonderwijzer en stadsarchivaris.


Je keert terug naar jouw vertrouwde fietspad en je bereikt weldra de Westpoort, alias de Brugsepoort of Stenen Beer. Het fietspad voert je verder naar de Damse Vaart. Daar kiest je voor links, om snel via de houten Parmabrug de overzijde van de vaart te bereiken en naar links te zwenken. Je fietst onder de ringweg rond Sluis door en er zit terug Belgisch Vlaanderen onder jouw wielen. Met de Damse Vaart aan je linkerzijde bereik je na een kleine kilometer het Oud Fort Sint-Donaas en net er voorbij word je opgewacht door Kobus, de overzet met zelfbediening. Fiets op de overzetbak en draaie-draaie-wielke- draaie en je staat aan de overkant bij de Sint-Donaashoeve. Aan de splitsing fietst je rechts de Sint-Donaasstraat in. Net voor de drukke expresweg Antwerpen-Knokke kies je het fietspad rechts. Dat voert je naar de Damse Vaart waar je naar links afslaat. Je rijdt onder de brug en fietst gelijk rechts via de brug naar de overzijde van de Damse Vaart. Je kiest voor links en beklimt de vaartdijk die hier Damse Vaart Noord heet.

Links van jou ligt de Damse Vaart. Om je heen is er alleen maar groene rust. Zo bereik je opnieuw de Sifon. Je steekt de al eerder befietste bruggen over. Je blijft fietsen op de kanaaldijk, met de Damse Vaart aan jouw linkerzijde. Zo bereik je na ongeveer 30 km opnieuw Damme.

Er bestaat de mogelijkheid om deze fietstocht uit te breiden met 12 km extra en dan gaat het verder langs de Damse Vaart richting Brugge en keer je aan de eerste brug aan de andere zijde terug.

Deze fietslus verscheen in de Pasar Magazine (Kreo-Vakantiegenoegens) in 2002 en is ook terug te vinden op:
www.fietsenpasar.be
Naar de tekst van Marcel Gevaert.
Info: Bezoekerscentrum Huyse de Grote Sterre, Jacob van Maerlandstraat 3 te 8340 Damme. Tel: 050 288 610.
– www.toerismedamme.be

– www.brugseommeland.be
– www.westtoer.be