VRIJE BEROEPSSCHOOL H. JOZEF

Beter gekend als 'DE VAKSCHOOL'

foto1.jpg

De school werd opgericht in 1920.
De eerste jaren van haar bestaan vond de school een onderkomen in de Kaaistraat in de gebouwen van de Kring.
Door het grote succes van de opleidingen kwam de school in de kloosterdreef terecht en zou daar meer dan 80 jaar instaan voor de opleiding van de werkende jeugd van het Meetjesland.

foto2.jpg foto3.jpg
foto5.jpg

Gedurende bijna een eeuw kon men in Eeklo terecht voor diverse vakopleidingen.
De bloei van de textielnijverheid in de regio maakte een uitbreiding in die richting onontbeerlijk.
tijdens de periode tussen de 2 wereldoorlogen telde men gemakkelijk een 280 ingeschreven leerlingen.
Dit werd ook in de hand gewerkt door de schoolplicht die slechts tot 14 jaar liep.
Vele fabrikanten stelden als eis dat de arbeiders in de vakschool de knepen van de stiel zouden leren.
Het lerarenkorps bestond in die periode vooral uit 'meesters' die door eigen ervaring het vak kenden.
Op het einde van het 4e jaar kreeg men een attest of getuigschrift.
Met het optrekken van de schoolplicht nam het aantal leerlingen af, alhoewel dit deels werd opgevangen door oudere studenten die op zoek waren naar een boeiende hobby.

foto6.jpg
foto7.jpg
foto8.jpg
foto9.jpg

De verschillende besparingsrondes binnen het onderwijs zorgden ervoor dat de eens zelfstandige school werd aangehecht aan Sint Leo Instituut.
Rond diezelfde periode kreeg de school ook voor het eerst een lekendirecteur.
In het begin werd die functie meestal waargenomen door een onderpastoor en een snelle wisseling lag hier voor de hand.
Toen door de aanhechting de heer Braeckman de leiding kreeg moest hij zelf zijn opleiding stop zetten. Leerling en directeur zijn binnen dezelfde school kon in die dagen niet.

foto10.jpg
foto11.jpg

10 jaar na de eerste besparingsronde diende men uit te kijken naar een fusie.
De keuze viel op het Sint Antonius Instituut in Gent, beter gekend als de Holstraat.
De afbouw van de enige overgebleven opleiding houtsnijden en beeldhouwen was een feit.

foto12.jpg

Op 30 juni 2003 werd een streep getrokken onder de lessen houtsnijkunst.
De 6 leerlingen die er nog waren behaalden hun attest en de resterende leerkrachten hebben een alternatief gezocht om hun avonden te vullen.

Wat op de vakschool werd aangeleerd was afgestemd op het bedrijfsleven.
Nu nog heeft men in heel wat vakken nood aan deze kennis. De ornamentiek is onmisbaar bij restauratiewerken en vaak wordt dan ook beroep gedaan op oudleerlingen om klusjes te klaren waar de moderne technieken te kort schieten.

foto13.jpg
Op de foto: rechts: Elmar Nijs - met pensioen vanaf 30 juni 2003.
links: Raf De Vlamynck - met tbs (ter beschikking zonder wacht wedde) vanaf 1 september 2003.
midden: Marleen De Gezelle vanaf 1 september 2003 naar HTI Sint Antonius

Tekst van de laatste promotie folder in 1997.

GESTICHT IN 1920 HEEFT DE VRIJE BEROEPSSCHOOL H. JOZEF VAN EEKLO EEN HELE REEKS BEKWAME EN VAARDIGE STIELMANNEN GEVORMD, WAARONDER VERSCHILLENDE TOT DE HOOGSTE TRAP IN HUN BEDRIJF OPKLOMMEN

KOSTELOZE LESSEN - KREDIETUREN

LESSEN VOOR DAMES, JUFFROUWEN EN HEREN

SCHOLING - HERSCHOLING - VERVOLMAKING - HOBBY

De foto's werden gemaakt door de firma Thill uit Brussel.